O firmě

Historie
Firma CzechLabels . s r.o. byla založena v roce 2001.

Ekologie
Jednáme ekologicky, k výrobě upřednostňujeme materiály šetrné k životnímu prostředí. Třídíme odpad z výroby etiket ke druhotnému zpracování, recyklujeme. Propagujeme zelená řešení, nabízíme výrobky s certifikátem FSC a PEFC , podporujeme osvětu v oblasti ekologie. Díky tomu jsme se stali držiteli certifikace Systém environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001.

Certifikace
Náš systém řízení společnosti je udržován v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001 a 14001, je certifikován společností CERT Kladno.

Copyright 2018   Czechlabels s.r.o., U masokombinátu 699, CZ-29306 Kosmonosy       Fax: + 420 326 210 740    Tel. : +420 326 210 738
Společnost Czechlabels s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 19936    IČO: 47547197    DIČ: CZ47547197